Zpráva z volební VH z 11/2016 | TC Gejzírpark Karlovy Vary

Zpráva z volební VH z 11/2016

Dne 30.11.2016 se v restauraci Luna v K.Varech konala mimořádná volební Valná hromada.
VH nebyla usnášeníschopná (viz zápis), a tak pokračovala do 12.12.2016 korespondeční formou.
 
Nově zvolený výbor klubu:
Jan Kučera (zvolen místopředsedou), František Fišer (zvolen předsedou), MUDr.Jan KirchnerOndřej Zahraj, Ing.Antonín KnopMarcela KotěšovcováRoman Dytrych
 
Nově zvolená kontrolní komise:
Jindřich Forejt, Zdeněk Mikula (zvolen předsedou) a Ladislav Plch.
 
Více informací naleznete v zápise z VH, který je ke stažení zde.
zpět na novinky

Partneři: